Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.
Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da. Ta russisk. Russisk.no med etMETODIUS da.

Nivåtest.

Elementærnivå 2.

Personlige opplysninger
Navn
E-post
Telefon

 1. Hva slags lyd står bokstaven i utheva skrift for?
  Er det [а], [о] eller [ъ]?
  1. комната
  2. вода
  3. парк
  4. рассказ
  5. город
  6. Москва
  7. огород
  8. фонтан
  9. завод
  10. завтрак
 2. Avgjør hva for en lyd den utheva bokstaven i hvert
  enkelt ord står for: Er det [э], [а], [и] eller [ь]?
  1. студент
  2. мясо
  3. родители
  4. сестра
  5. семь
  6. театр
  7. пять
  8. ряд
  9. Петербург
  10. мясной
  11. день.
 3. Slå fast om den utheva bokstaven står for
  1) stemt konsonant eller 2) ustemt konsonant:
  1. город
  2. друг
  3. группа
  4. рассказ
  5. два
  6. завод
  7. Кавказ
  8. завтра
  9. правда
  10. дом
  11. Иван
  12. здесь
  13. космос.
 4. Velg riktig rytmisk modell til hvert ord:
  ta; tá-ta; ta-tá; tá-ta-ta; ta-tà-ta;
  eller ta-ta-tá.
  1. нет
  2. дом
  3. папа
  4. Симонов
  5. кино
  6. марка
  7. комната
  8. Людмила
  9. друг
  10. потом
  11. подруга
  12. вода
  13. Иван
  14. погода
  15. рассказ
  16. хорошо
  17. плохо
  18. Петя
  19. дела
  20. муха
  21. Россия
  22. институт
 5. Bestem om følgende setninger blir uttalt
  med IK-1, IK-2 eller IK-3:
  1. Кто это?
  2. Там Антон.
  3. Это карта?
  4. Анна пишет письмо.
  5. Это Вова?
  6. Как дела?
  7. Хорошо.
  8. Это Нина и Ваня.
  9. Кто там?
 6. Slå fast om den utheva bokstaven står for
  harde (lave) eller myke (høye) konsonanter:
  1. бабушка
  2. дедушка
  3. нога
  4. жир
  5. шар
  6. конь
  7. Ирина
  8. пять
  9. щука
  10. чай
 7. Skriv følgende ord med russiske bokstaver:
  1. Oslo
  2. Bergen
  3. Olav
  4. Kari
  5. Jakob
 8. Oversett til russisk:
  • – Hei, hvordan går det?
  • – Takk, bare bra. Og med deg?
  • – Takk, bra.

Her kan du teste om du oppfyller nivået for Kurs i elementærnivå 2 ...

©2005 &metodius da — Postboks 107 • Bogstadvegen • N-0323 OSLO — (+47)22607747 — etmetodius@russisk.no