Hva er riktig elementær- eller basisnivå?

Fyll ut og send inn.

Hva slags lyd står bokstaven i kursivert skrift for? Står den for [а] eller [о]?

    а  о
вода
парк
рассказ
Москва
огород
фонтан
завод
конфета

Avgjør hva for en lyd den kursiverte bokstaven i hvert enkelt ord står for: [э], [и]?

   э   и
студент
сестра
семь
театр
ряд
Петербург
мясной
день.

Bestem om kursiverte bokstaver står for ustemt ([т], [к], [с], [ф], [п], [ш]) eller stemt ([д], [г], [з], [в], [б], [ж]):

stemt | ustemt
город
друг
группа
рассказ
два
завод
жизнь
гараж
обман
банан
Боб
Кавказ
завтра
правда
дом
Иван
здесь
космос.

Skriv følgende ord med russiske bokstaver:

Oslo,
Bergen,
Olav,
Kari,
Jakob.

Lytt på lydfil og skriv ned hva du hører.


Velg hvilket pronomen passer inn: а)тебя, б) меня, в) него, г) их, д) неё, е) нас, ё) вас

У (я) есть книга.
У (она) есть дом.
У (он) есть друг?
У (мы) есть деньги?
У (ты) есть друзья.
У (оно) есть билет в кино.
У (они) есть дети?

Skriv rette forma av orda i parentesen!:

Они ()
Катя и Аня ()
Вот мои ()
А это () тетради.
Где () деньги? Это () часы? Это наши ().
Эти () там.
Это мои ()
Вот наши ()
Вот мои ().
Skriv ei rett form av orda i parentes:
Ты знаешь ()?
Нет, но я знаю его ().
Ты видишь () там?
Я вижу ().
А ты видишь ()?
Skriv rett form av orda i parentes:
Вчера я () в кино.
Сейчас я ().
Завтра мой папа ().
Вы () по-русски?
Я () этот дом.
Ты () его?
Он () её вчера.

Velg et riktig ord:

По вечерам мы ( ) телевизор.
Сейчас они ( ).
Вы уже ( ) этот фильм?
Бабушка уже ( ) продукты и ( ) обед.
Каждый день я ( ) газеты, ( ) телевизор и ( ) радио.

Les teksten nedenfor og si om påstandene etter teksten er riktige eller ei. Det er tillatt å bruke ordbøker:


У меня есть кот. Он очень смешной. Его зовут Пушок. Он любит гулять, спать, есть и играть. Он не любит, когда я уезжаю. По ночам он любит спать на моём животе. Каждое утро он будит меня в полшестого утра, чтобы я открыла ему дверь на улицу. Он очень любит лежать у моего компьютера, когда я работаю. Больше всего ему нравится лежать на тех бумагах, которые мне нужны для работы. Пушок очень любит дождь. Когда идёт дождь, он идёт на улицу и гуляет под дождём.
 
Påstander:
 
Мой кот забавный.  Riktig Galt
Кота моей подруги зовут так же, как и моего: Пушок. Riktig Galt
Пушок любит ходить на улицу, когда светит солце. Riktig Galt
Пушок будит моего мужа каждое утро. Riktig Galt
Мои бумаги служат постелью Пушку. RiktigGalt

Forestill deg at du har en russisk venn som har lyst å dra på en kort ferie til Norge.

  • Din venn er interessert i arkitektur og dessuten er glad i mat. Skriv et brev til din venn, fortell hva kan være interessant å se og å gjøre i Norge og hvorfor du tror at det blir interessant for din venn. Brevet skal være på russisk og bestå minst av 15 setninger.

Oversett til russisk:

– Hei, hvordan går det?
– Takk, bare bra. Og med deg?
– Takk, bra.

Dine personalia (navn, epost, telefon):