Bruk av ordlista.

Tilgjengelige lister

Forkortinger til ordlistene

Forkorting

A
akkusativ
adv
adverb
Apl
akkusativ flertall
As
akkusativ entall
D
dativ
Dpl
dativ flertall
Ds
dativ entall
f
femininum=hunkjønn
fut
futurum = framtid
G
genetiv
Gpl
genetiv flertall
Gs
genetiv entall
I
instrumental
imp
imerativ
impf
imperfektum
inf
infinitiv
Ipl
instrumental flertall
Is
instrumental entall
komp
komparativ
kort adj.
kort form av adjektiv
L
lokativ
Lpl
lokativ flertall
Ls
lokativ entall
m
maskulinum=hankjønn
n
neutrum=intetkjønn
N
nominativ
Npl
nominativ flertall
Ns
nominativ entall
p.pron
personlig pronomen
pf
perfektum
pl
flertall
plt
pluralia tantum
ppa
partisipp presens aktiv = nåtids aktiv partisipp
ppfa
partisipp perfektum aktiv
ppfp
partisipp perfektum passiv
ppp
partisipp presens passiv = nårids passiv partisipp
pr
presens = nåtid
pret
preteritum = fortid
pron
pronomen
s
entall
superl
superlativ
v
verb