Bla

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

Базовый уровень

А

август, s
august
автобус, s
buss
автор, s
forfatter
администрация, s
administrasjon
адрес, s
adresse
активный, a
aktiv
Алло
hallo
английский, a
engelsk
англичанин, англичане, s
engelskmann, engelskmenn
англичанка, s
engelsk dame
англо-русский, a
engelsk-russisk
анкета, s
skjema
апельсин, s
appelsin
аппетит, s
appetitt
апрель, s
april
аптека, s
apotek
артист, s
artist
артистка, s
artist. dame
архитектор, s
arkitekt
архитектура, s
arkitektur
аспирант, s
hovedfagsstudent
аспирантка, s
hivedfagsstudine
аспирантура, s
hovedfagsstudier
аудитория, s
auditorium
аэропорт, s
flyplass

Б

бабушка, s
bestemor
балет, s
ballett
банк, s
bank
баскетбол, s
basketball
бежатъ, v
å løpe
без, prep
uten
бейсбол, s
baseball
белый, a
hvit
берег, s
kyst, bredden
бесплатный, a
gratis
библиотека, s
bibliotek
бизнес, s
forretning
бизнесмен, s
forretningsmann
билет, s
bilett
биография, s
biografi
биолог, s
biolog
биология, s
biologи
бить, v
å slå
благодарить, v
å takke
близко, adv
i nærheten
Бог, s
Gud
богатый, a
rik
болен, adj.kort
syk
больница, s
sykehus
больно, adv
(gjør) vondt
больной, a
syke
больше, kompar
mer
большой, a
stor
борщ, s
røbetuppe
брат, s
bror
брать, v
å ta
будущий, a
fremtidig
буква, s
bokstav
булочная, a-s
brødbutikk
бумага, s
papir
бутерброд, s
smørbrød
бутылка, s
flaske
бывать, v
å frekventere, å pleie å være
быстро, adv
raskt. fort
быстрый, a
rask
быть, v
å være

В

вагон, s
vogn
важно, adv
viktigt
важный, a
viktig
варить, v
å tro
ваш, pron. eiend
deres
вверх, adv
topp
вдруг, adv
plutselig
везде, adv
overalt
везти, v
å kjøre noe/ noen
век, s
århundre
великий, a
stor
верить, v
å tro
вернуться, v
å returnere
весело, adv
åre
весёлый, a
munter
весенний, a
vårlig
весна, s
vår
весной, adv
om våren
весь, вся, всё, все, pron
hel
ветер, s
vind
вечер, s
kveld
вечером, adv
om kvelden
вещь, s
ting
взять, v
å ta
видео, s
video
видеть, v
å se
виза, s
visum
вилка, s
gaffel
вино, s
vin
висеть, v
å henge
включать, v
å slå på
вкусно, adv
smakfult
вкусный, a
smakfull
вместе, prep
sammen
вниз, adv
nedover
внимание, s
oppmerksomhet
внимательно, adv
oppmerksomt
внимательный, a
oppmerksom
внук, s
barnebarn, gutt
внучка, s
barnebarn, jente
вода, s
vann
водить 1) кого? 2) что?, v
1) å føre noen 2) å lede noe
водка, s
vodka
возвращаться, v
å komme tilbake
воздух, s
luft
возить, v
å kjøre noe/noen
возможно, adv
mulig
войти, v
å komme inn
вокзал, s
stasjon
волейбол, s
volleyball
волноваться, в
å bli opprørt, nervøs
волосы, s
hår
вопрос, s
spørsmål
восемнадцать, grunntall
18
восемь, grunntall
8
восемьдесят, grunntall
80
восемьсот, grunntall
800
воскресенье, s
søndag
восток, s
øst
восточный, a
østlig
восьмой, ordenstall
åttende
вот, adv
her
во время, adv
tidsnok
вперед, adv
fram
враг, s
fiende
врач, s
lege
время, s
tid
всегда
alltid
Всего хорошего!
Alt godt!
вспоминать, v
å minnes
встретить, v
å møte, å treffe
встретиться, v
å møtes. å treffes
встреча, s
møte
встречать, v
imøtekomme, å møte
встречаться, v
å møtes
вторник, s
tirsdag
второй, ordenstall
andre
вход, s
inngang
входить, v
å komme inn
вчера, adv
igår
вчерашний, a
gårsdagens
вы, pron.pers
dere (2.per.flertall), De (høflig form )
выбирать, v
å velge
выбрать, v
å ha velgt
выйти, v
å komme ut
выключать, v
å slå av
выключить, v
å ha slått av
вымыть, v
å ha vasket
вырасти, v
å vokse
высокий, a
høy
высоко, adv
høyt
выставка, s
utstilling
выступать, v
å tre frem, å opptre
выступить, v
å ha opptrett
выучить, v
å ha lært
выход, s
utgang
выходить, v
å gå ut
в, во, prep
i , inn

Г

газета, s
avis
галерея, s
galleri
где, adv
hvor
географ, s
geograf
географический, a
geografisk
география, s
geografi
герой, s
helt
гитара, s
gitar
главный, a
hovd-
глаз, s
øye
глубокий, a
dypt
говорить, v
å snakke
год, s
år
голова, s
hode, et
голос, s
stemme
голубой, a
lyseblå
гора, s
fjell
город, s
by
городской, a
by-, byens
горький, a
bitter
горячий, a
het
господин, s
herre
госпожа, s
fru
гостиница, s
hotell
гость, s
gjest
государственный, a
statelig
государство, s
stat
готов, a kort
klar
готовить, v
å koke, å forberede
градус, s
grad
грамм, s
gramm
граница, s
grense
грипп, s
influensa
громко, adv
høyt, lytt
группа, s
gruppe
грустно, adv
trist (adv.)
грустный, a
trist (adj.)
грязный, a
skitten
гулять, v
å spasere

Д

да,
ja
давайте, v
la oss
давать, v
å gi
давно, adv
lenge siden
даже,
til og med
далёкий, а
fjern
далеко, adv
langt borte
дарить, v
å gi i gave
дата, s
dato
дать, v
å gi
двадцать, grunntall
20
два, две, grunntall
2 (два -med m og n, две - med f)
двенадцать, grunntall
12
дверь, s
dør
двести, grunntall
200
двое, tall samlings
2 (om mannnlige mennesker og dyr)
дворец, s
slott
девочка, s
liten jente
девушка, s
ung jente, pike
девяносто, grunntall
90
девятнадцать, grunntall
19
девятый, ordenstall
9.
девять, grunntall
9
девятьсот, grunntall
900
дедушка, s
bestefar
декабрь, s
desember
делать, v
å gjøre
дело, s
sak
деньги, s
penger
депутат, s
folkevalgte
деревня, s
landsby
дерево, s
tre
держать, v
å holde
десятый, ordenstall
10.
десять, grunntall
10
дети, s
barn
детский, a
barne-
детство, s
barndom
дешево, adv
billig (adv.)
дешевый, a
billig (adj.)
диалог, s
dialog
диван, s
sofa
директор, s
direktør
длинный, a
lang
днем, adv
om dagen
добрый, a
snill, god
доволен, a kort
fornøyd (adj, m)
доехать, v
å komme frem m/transportmidler
дождь, s
regn
доказать, v
å ha bevist
доказывать, v
å bevise
документ, s
dokument
долго, adv
lenge
должен, a kort
er nødt (m)
дом, s
hus
дома, adv
hjemme
домашний, a
hjemme-
домой, adv
hjem
домохозяйка, s
husmor
дорога, s
vei
дорого, adv
dyrt
дорогой 1) что 2) кто, а
1)dyr 2) kjær
дочь, s
datter
до свидания!
på gjensym, ha det
до + р.п. , prep
til + gen.
друг, s
venn
другой, a
andre
дружба, s
vennskap
дружный, a
venn
думать, v
å tenke
душ, s
dusj
дядя, s
onkel

Е

европейский, a
europeisk
его, pron eiend
hans
еда, s
mat
её, pron eiend
hennes
ездить, v
å kjøre (i flere retninger)
ёлка, s
juletre
если,
hvis
есть 1) связка 2) 3.л.ед.ч. 3)кушать, v
1)er, 2) å være 2) å spise
ехать, v
å reise (i en retning)
еще, adv0
ennå, mer, flere, enda

Ж

жалко, adv
det var leit
жаль,
det var leit
жарко, adv
veldig varmt
ждать, v
å vente på
желать, v
å ønske
жёлтый, a
gul
жена, s
kone
женат, a kort
gift (om menn)
жениться, v
å gifte seg (om menn)
женский, а
kvinnelig
женщина, s
kvinne
жив, a kort
i live
живой, a
i live
живопись, s
malerkunst
животное, a-s
dyr
жизнь, s
liv
житель, s
beboer, borger
жить, v
å bo, å leve
журнал, s
tidsskirft, blad, magasin
журналист, s
journalist

З

забывать, v
å glemme
забыть, v
å ha glemt
завод, s
bedrift
завтра, adv
imorgen
завтрак, s
frokost
завтракать, v
å spise frokost
задавать, v
å gi oppgave
задание, s
oppgave
задать, v
å ha gitt oppgave
задача, s
oppgave (i matte, militære)
заказать, v
å ha bestilt
заказывать, v
å bestillie
заканчивать, v
å avslutte
закон, s
lov
закончить, v
å ha avsluttet
закрывать, v
å lukke igjen, å stenge
закрыт, partis.kort
lukket, stengt
закрыть, v
å ha stengt, å ha lukket
зал, s
sal
замечательный, a
utmerket
замечать, v
å legge merke til
замуж,
å gifte seg (om kvinner)
замужем,
gift (om kvinner)
заниматься, v
å studere, å drive med
занят, a kort
opptatt
занятие, s
geskjeft
запад, s
vest
западный, a
vestlig
заплатить, v
å ha betalt
запоминать, v
å huske
запомнить, v
å få i minne
зачем,
hvorfor
за + в.п. за что? prep
bak, etter + Akk.
звать, v
å rope på
звонить, v
å ringe
звонок, s
ringeklokke, oppringing
звук, s
lyd
здание, s
byggning
здесь, adv
her
здоров, a kort
frisk (m)
здоровый, a
frisk (m, full form)
здравствуйте, v imp
vær hilset, morgen, hei
зелёный, a
grønn
земля, s
jord
зеркало, s
speil
зима, s
vinter
злой, a
ondskapsfull, sint
знаком, a kort
kjent med
знакомиться, v
å gjøre seg kjent med
знакомый, a
bekjent
знать, v
å vite, å kunne
значение, s
betydning
значить, v
å bety
золото, s
gull
золотой, a
gull-
зонт, s
paraply
зонтик, s
paraply
зоопарк, s
zoo, dyrepark

И

игра, s
lek, spill
игратъ, v
å leke, å spille
игрушка, s
leketøy
идти, v
å gå (i en retning)
известный, a
kjent
извините, v imp
unnskyld
изменить, v
å endre
изменять, v
å forandre, å bli utro
изучать, v
å fordype seg i et fag/problem
изучить, v
å ha studert
из +р.п., prep
fra, utenfra + gen
или konjunksjon
eller
имя, s
navn
инженер, s
ingeniør
иногда, adv
av og til
иностранец, s
utlending (mann)
иностранка, s
utlending (dame)
иностранный, a
utenlandsk, fremmed
институт, s
institutt
интересно, adv
interessant
интересный, a
interessant
интересоваться, v
å bli/være interessert i noe
искать, v
å lete etter
искусство, s
kunst
испанец, s
spaniol (mann)
испанка, s
spaniol (dame)
испанский, a
spansk
испанско-русский, a
spansk-russisk
историк, s
historiker
исторический, a
historisk
история, s
historie
их, pron. eiend
deres (eiendomspron, 3.p.fl.)
июль, s
juli
июнь, s
juni

К

кабинет, s
kontor
каждый, a
hver
казаться, v
å synes
как, adv
hvordan
какой, a
hvilken, hva slags
каникулы, s
skoleferie
карандаш, s
blyant
карта, s
kart
картина, s
maleri
картофель, s
potet
касса, s
kasse
кассета, s
kassett
кафе, s
kafe
каша, s
grøt
квартира, s
leilighet
килограмм, s
kilogramm
километр, s
kilometer
кино, s
kino
киоск, s
kiosk
китаец, s
kineser (mann)
китайский, a
kinesisk
китайско-русский, а
kinesisk-russisk
китаянка, s
kineser (dame)
класс, s
klasse
класть, v
å legge
клуб, s
klubb
ключ, s
nøkkel
книга, s
bok
книжный, a
bok-
когда, adv
når, da
колбаса, s
pølse
команда, s
team
комедия, s
komedie
комната, s
rom
композитор, s
komponist
компьютер, s
datamaskin
конверт, s
konvolutt
конец, s
end, slutt
конечно, adv
selvfølgelig
конфета, s
konfekt
концерт, s
konsert
кончать, v
å avslutte
кончаться, v
å holde på å ta slutt
кончить, v
å få slutt på
кончиться, v
a ha gjort slutt på
копейка, s
kopekk
корабль, s
skip
коридор, s
korridor
коричневый, a
brun
космичексий, a
komisk
космонавт, s
romfarer
космос, s
rom, kosmos
костюм, s
dress, drakt
который, а
hvilken i rekkefølge
кофе, s
kaffe
кошка, s
hunkatt
красивый, a
pen
красный, a
rød
кресло, s
lenestol
кровать, v
seng
круглый, a
rund
ксерокс, s
kopimaskin, kopi
кто, pron
hvem
кто-то, adv
noen
куда, adv
hvorhen
культура, s
kultur
купить, v
å kjøpe
курить, v
å røyke
курица, s
høne
курс, s
kurs
куртка, s
jakke
кухня, s
kjøkken
к+д.п., prep
til + dat.

Л

лампа, s
lampe
левый, a
venstre
лёгкий, a
lett (adj)
легко, adv
lett (adv.)
лежать, v
å ligge
лекарство, s
medisin
лекция, s
forelesning
лес, s
skog
лестница, s
trappe, stige
летать, v
å fly (i flere retninger)
лететь, v
å fly (i en retning)
летний, a
sommerlig, sommer-
лето, s
sommer
летом, adv
om sommer
лимон, s
sitron
литература, s
litteratur
лифт, s
heis
лицо, s
ansikt
лоб, s
panne
ложка, s
skje
лучше, kompar
bedre
лыжи, s
ski
любимый, a
elskede
любить, v
å elske
любовь, s
kjærlighet
люди, s
folk, mennesker

М

магазин, s
butikk
магнитофон, s
kassettspiller
май, s
mai
маленький, a
liten
мало, adv
lite
мальчик, s
gutt
мама, s
mamma
марка, s
frimerke
март, s
mars
масло, s
smør
математик, s
matematiker
математика, s
matematikk
мать, s
mor
машина, s
bil, maskin
медицина, s
medisin
медленно, adv
langsomt
медленный, a
langsom
медсестра, s
sykepleier
международный, a
internasjonal
меньше, adv
mindre
менять, v
å skifte, å veksle
место, s
plass
месяц, s
måned
метр, s
meter
метро, s
metro, T-bane
мечеть, s
moske
мечта, s
drøm
мешать, v
å hindre, å være i veien
милиционер, s
politimann
милиция, s
politi
миллион, s
million
минус, s
minus
минута, s
minutt
минуточка, s
minutt, øyeblikk
мир, s
fred, verden
мирный, a
fredelig
младший, a
yngre
многие, a
mange (mennesker)
много, adv
mye, mange
модный, a
i mote
может быть
kanskje
можно, tilsdandskat?
man kan
мой, моя, моё, мои, pron eiend
min (m,f), mitt. mine
молодёжный, a
ungdoms-
молодёжь, s
ungdom
молодец, s
flink
молодой, a
ung
молодость, s
ungedager
молоко, s
melk
молчать, v
å tie stille
момент, s
moment
море, s
hav
мороженое, a-s
is
москвич, s
mosovitt (mann)
москвичка, s
moskovitt (dame)
московский, a
Moskva-
мочь, v
å kunne
муж, s
ektemann
мужской, a
mannlig
мужчина, s
mann
музей, s
museum
музыка, s
musikk
музыкальный, a
musikalsk
музыкант, s
musikker
мультфильм, s
tegnefilm
мыло, s
såpe
мягкий, a
myk
мясо, s
kjøtt
мяч, s
ball, football (bare ball, ikke spill)

Н

наверное, adv
kanskje
надеяться, v
å håpe
надо + инф,
man må + inf
назад, adv
bakover
называться, v
å bli kalt, å hete
найти, v
å finne
наконец, adv
endelig
налево, adv
til venstre
написать, v
å ha skrevet
направо, adv
til høyre
например,
f.esk.
напротив, adv
tvers ovenfor, vis-á-vis
нарисовать, v
å ha tegnet
народ, s
folk
народный, a
folkelig
наука, s
vitenskap
научный, a
vitenskapelig
находиться, v
å befinne seg
национальный, a
nasjonal
начало, s
begynnelse
начать, v
å begynne, å sette igang
начаться, v
å være satt igang
начинать, v
å begynne
начинаться, v
å bli satt igang
наш, pron. eiend
vår
на 1) + п.п. где? 2) + п.п. на чем? 3) +п.п.когда? 4) +в.п. куда
не, partikkel
ikke
небо, s
himmel
невозможно, adv
umulig
недавно, adv
for ikke så lenge siden
недалеко, adv
ikke langt fra
неделя, s
uke
нельзя
det kan man ikke.
немец, s
tysker (mann)
немецкий, а
tysk
немецко-русский, a
tysk-russisk
немка, s
tysker (dame)
несколько
noen, få
несчастный, a
ulyksalig
несчастье, s
ulykke
нет = не есть
nei
не только …, но и… 
ikke bare ... men også...
нигде, adv
ingensteds
никогда, adv
aldri
никто, pron
ingen
никуда, adv
til ingensteds hen
ничего, pron
ingenting
но, konj
men
новость, s
nyhet
новый, a
ny
нога, s
ben
нож, s
kniv
ноль, s
null
номер, s
nummer
нормально, adv
normalt
нос, s
nese
носки, s
sokker
ночь, s
natt
ночью, adv
om natten
ноябрь, s
november
нравиться, v
å like
нужен, adj kort
han trenges
нужно, adv
det trenges

О

обед, s
lunsj
обедать, v
å spise lunsj
обещать, v
å love
образование, s
utdannelse
обувь, s
skotøy
общежитие, s
studentby
общество, s
samfunn, selskap
общий, a
felles
объявление, s
annonse
объяснять, v
å forklare
обыкновенный, a
vanlig
обычно, adv
vanligvis
обычный, a
vanlig
обязательно, adv
garantert
овощи, s
grønnsaker
овощной, a
grønnsaks-
огромный, a
diger
одеваться, v
å kle på seg
одежда, s
klær
одинаковый, a
lik
одиннадцать, grunntall
11
один, одна, одно, одни, grunntall
en, ei, ett, ene
однажды, adv
engang
озеро, s
innsjø
оканчивать, v
å holde på å avslutte
окно, s
vindu
около, s
ved siden av
окончить, v
å ha avsluttet
октябрь, s
oktober
он, она, оно, они, pron. pers
han. hun , det. de
опаздывать, v
å holde på å bli forsinket
опасно, adv
farlig
опера, s
opera
опоздать, v
å vare forsinket
оптимист, s
optimist
опытный, a
erfaren
опять, adv
igjen
организовать, v
å arrangere
осенний, a
høst-
осень, s
høst
осенью, adv
om høsten
осматривать, v
å befare, besikte
особенно, adv
særlig
остановка, s
oppholdsplass
осторожно, adv
forsiktig
остров, s
øy
ответ, s
svar
ответить, v
å ha svart
отвечать, v
å svare
отдохнуть, v
å ha slappet av
отдых, s
ferie
отдыхать, v
å slappe av
отец, s
far
открывать, v
å åpne
открываться, v
å åpnes
открыт, part.kort
åpent
открытка, s
postkort
открыть, v
å ha åpnet
открыться, v
å bli åpent
откуда, adv
hvorfra
отлично, adv
utmerket
отсюда, adv
herfra
оттуда, adv
derfra
отчество, s
fedreland
очень, adv
veldig, meget
очки, s
brille
ошибка, s
feil
о, об, обо + п.п. prep
om + lok.

П

палец, s
finger
пальто, s
kåpe
памятник, s
minnesmerke
папа, s
pappa
парк, s
park
паспорт, s
pass
певец, s
sanger
певица, s
sangerinne
пенсионер, s
pensjonist (mann)
пенсионерка, s
pensjonist (dame)
пенсия, s
pensjon
первый, a
første
перевести, v
å ha oversatt
переводить, v
å oversette
переводчик, s
oversetter
перевод, s
oversettelse
передавать, v
å overlevere
передать, v
å ha overlevert
передача, s
overlevering, sending
перейти, v
å ha gått over
перерыв, s
pause
переход, s
overgang
переходить, v
å gå over
песня, s
sang
петь, v
å synge
печенье, s
kjeks
пешком, adv
til fots
пианино, s
piano
пиво, s
øl
писатель, s
forfatter
писать, v
å skrive
письмо, s
brev
пить, v
å drikke
плавать, v
å svømme
план, s
plan
платить, v
å betale
платье, s
kjole
плащ, s
regnfrakk
плейер, s
walkman
плохо, adv
dårlig (adv)
плохой, a
dårlig (adj)
площадь, s
plass
плыть, v
å svømme
плюс, s
pluss
победа, s
seir
победить, v
å seire
поблагодарить, v
å ha takket
побывать, v
å ha vært
поверить, v
å betro
повторить, v
å ha gjentatt
повторять, v
å gjenta
погода, s
vær
подарить, v
å ha gitt gave
подарок, s
gave
подождать, v
å ha ventet
подруга, s
venninne
подумать, v
å ha fått en tanke
поезд, s
tog
поездка, s
reise
поехать, v
å dra av gårde
пожалуйста
værsågod, værsåsnill
позавтракать, v
å spise frokost
позвать, v
å kalle, rope
позвонить, v
å ringe
поздно, adv
sent
поздравить, v
å ha gratulerert
поздравлять, v
å gratulere
познакомиться, v
å bli kjent
пойти, v
å gå
пока,
ha det!
показать, v
å ha vist
показывать, v
å vise
покупать, v
å kjøpe
пол, s
gulv
поле, s
marken, åker
полезный, а
nyttig
поликлиника, s
polyklinikk
политика, s
politikk
политический, a
politisk
полка, s
hylle
половина, пол-, s
halv
положить, v
å legge
полтора, tall
halvannen
получать, v
å få
получить, v
å ha fått
полюбить, v
å bli glad i
помнить, v
å huske
помогать, v
å hjelpe
помочь, v
å ha hjulpet
понедельник, s
mandag
понимать, v
å forstå
понравиться, v
å bli likt, å like
понятно, adv
klart
понять, v
å forstå, å sjønne
пообедать, v
å spise lunsj
попросить, v
å be om noe
популярный, a
populær
послать, v
å sende
последний, a
siste
после + р.п., prep
etter + gen
послушать, v
å ha hørt
посмотреть, v
å ha sett
посоветовать, v
å råde
посольство, s
ambassade
поставить, v
å sette
построить, v
å bygge
поступать, v
å ha opptaksprøver, å oppføre seg
посылать, v
å sende
потерять, v
å miste
потом, adv
etterpå
потому что
derfor
поужинать, v
å ha spist kvelds
почему,
hvorfor
почта, s
post
почти, adv
nesten
поэзия, s
poesi
поэт, s
dikter
поэтому,
derfor
появиться, v
å komme til synet
по+д.п., prep
langs, i + dat.
по-английски, adv
på engelsk
по-испански, adv
på spansk
по-китайски, adv
på kinesisk
по-моему, adv
etter min mening
по-немецки, adv
på tysk
по-норвежски, adv
på norsk
по-русски, adv
på russisk
по-французски, adv
på fransk
прав, a kort
rett
правда, s
sannhet
правильно, adv
riktig
правительство, s
regjering
правый, a
høyre
праздник, s
fest
предмет, s
fag
президент, s
president
прекрасно, adv
utmerket (adv)
прекрасный, a
utmerket (adj)
преподаватель, s
høyskolelærer
преподавательница, s
høyskolelærerinne
преподавать, v
å lære fra seg
привет, s
hei!
пригласить, v
å invitere
приглашать, v
å invitere
приезд, s
ankomst
приезжать, v
å komme (med transportmidler)
приехать, v
å ankomme (med transportmidler)
прийти, v
å komme (til fots)
пример, s
eksempel
природа, s
natur
приходить, v
å komme til
причина, s
årsak
приятно, adv
hyggelig
проблема, s
problem
программа, s
programm
продавать, v
å selge
продавец, s
selger
продать, v
å få solgt
продолжать, v
å fortsette
продолжаться, v
å bli holdt på
продолжить, v
å holde på
продукты, s
produkter
пройти, v
å gå videre, å gå gjennom
просить, v
å be
проспект, s
bredgate
простой, a
enkel
профессия, s
yrke
профессор, s
professor
процент, s
prosent
прочитать, v
å ha lest
прошлый, a
forrige
прямо, adv
rettfram
психолог, s
psykholog
психология, s
psykhologi
птица, s
fugl
путешествовать, v
å reise
пятнадцать, grunntall
15
пятница, s
fredag
пятый, ordenstall
5.
пять, grunntall
5
пятьдесят, grunntall
50
пятьсот, grunntall
500

Р

работа, s
arbeid
работать, v
å arbeide
рабочий, a
arbeider
рад, a kort
glad (mann)
радио, s
radio
радость, s
glede
раз, s
gang
разговаривать, v
å snakke sammen
размер, s
størrelse
разный, a
forskjellig
район, s
bydel
рано, adv
tidlig
раньше, komp
tidligere
рассказ, s
fortelling
рассказать, v
å fortelle
рассказывать, v
fortelling
расти, v
å vokse
ребёнок, s
barn
редко, adv
sjeldent
режиссёр, s
regissør
результат, s
resultat
река, s
elv
религия, s
religion
ресторан, s
restaurant
решать, v
å bestemme
решить, v
å ha bestemt
рис, s
ris
рисовать, v
å tegne
родина, s
fedreland
родители, s
foreldre
родиться, v
å bli født
родной, a
islekt, hjem-
рождение, s
fødsel
роль, s
rolle
роман, s
roman
российский, a
russisk (hører til Russland som land)
рот, s
munn
рубашка, s
sjorte
рубль, s
rubel
рука, s
arm, hånd
русский, a
russisk (etnisk)
ручка, s
penn
рыба, s
fisk
рынок, s
marked
рядом, adv
ved siden av

С

сад, s
hage
садиться, v
å sette seg
салат, s
salat
сам, pron
selv
самолёт, s
fly
самостоятельно, adv
selvstendig
самый, a
samme
сантиметр, s
centimeter
сапог, сапоги, s
støvel, støvler
сахар, s
sukker
свет, s
lys (subst)
светлый, a
lys (adj)
свободный, a
ledig, fri
свой, pron
sin
сдавать, v
å levere, å bestå
сдать, v
å ha levert, å ha bestått
сделать, v
å ha gjort
себя, pron
seg
север, s
nord (subst)
северный, a
nord- (adj)
сегодня, adv
idag
седьмой, ordenstall
7.
сейчас, adv
секретарь, s
sekretær, kontordame
секунда, s
sekund
семнадцать, grunntall
17
семь, grunntall
7
семьдесят, grunntall
70
семьсот, grunntall
700
семья, s
familie
сентябрь, s
september
сердце, s
hjerte
серый, a
grå
серьёзно, adv
seriøst
серьёзный, a
seriøs
сестра, s
søster
сесть, v
å sette seg
сигарета, s
sigarett
сидеть, v
å sitte
сильный, a
sterk
симпатичный, a
sympatisk
синий, a
mørkeblå
система, s
system
сказать, в
å si
сказка, s
eventyr
сколько, adv
hvor mange, hvor mye
скоро, adv
snart
скрипка, s
fiolin
скучно, adv
kjedelig
сладкий, a
søt
слева, adv
til venstre
следующий, a
neste
словарь, s
ordbok
слово, s
ord
случай, s
tilfelle
случаться, v
å sje
слушать, v
å høre på
слышать, v
å lytte
смелый, a
kjekk, modig
смерть, s
død
смешной, a
komisk
смеяться, v
å le
смотреть 1) что? 2) на кого?, v
å se på
смочь, v
å bli istand til
сначала, adv
først, til å begynne med
снег, s
snø
снова, adv
på nytt
собака, s
hund
собирать, v
å pukke
собор, s
katedral, kosilium
собрание, s
møte
собрать, v
å samle
совет, s
råd
советовать, v
å råde
современный, a
moderne
согласен, a kort
enig (mann)
сок, s
jus
солнце, s
sol
соль, s
salt
сообщать, v
å meddele
сообщение, s
meddellelse
сообщить, v
å ha meddelt
сорок, grunntall
40
сосед, s
nabo
соседний, a
nabo-
спасибо,
takk
спатъ, v
å sove
спеть, v
å ha sunget
специалист, с
ekspert, fagmann
специальность, s
yrke, profesjon
спокойно, adv
rolig (adv)
спокойной ночи!
god natt
спокойный, a
rolig (adj)
спорт, s
idrett
спортивный, a
sporty
спортсмен, s
idrettsmann
справа, adv
til høgre
спрашивать, v
å spørre
спросить, v
å ha spurt
сразу, adv
med en gang
среда, s
onsdag
средний, а
midterste
стадион, s
stadion
стакан, s
glass
станция, s
stasjon
старость, s
alderdom
старший, а
eldre
старый, a
gammel
стать, v
å bli
статья, s
artikkel
стена, s
vegg
стихи, s
dikt
сто, grunntall
100
стоить, v
å koste
стол, s
bord
столица, s
hovedstad
столовая, a-s
kantine
стоять, v
å stå
страна, s
land
страница, s
side
строитель, s
byggearbeider
строительный, a
bygg-
строить, v
å bygge
студент, s
student
студентка, s
studine
студенческий, a
student-
стул, s
stol
суббота, s
lørdag
сувенир, s
suvenir
сумка, s
veske
суп, s
suppe
сутки, s
døgn
счастливый, a
lykkelig
счастье, s
lykke
съесть, v
å ha spist
сыграть, v
å ha spilt
сын, s
sønn
сыр, s
ost
сюда, adv
hit
с, со 1) +р.п., 2) + т.п., prep
med + gen, sammen med + instr

Т

так,
slik
также
også
такой
sånn, slik
такси, s
drosje
так как, konj
fordi
талант, s
talent
талантливый, a
talent-
там,
der
танец, s
dans
танцевать, v
å danse
тарелка, s
tallerken
твёрдый, a
hard
твой, pron eiend
din
театр, s
teater
текст, s
teskt
телевизор, s
tv
телепрограмма, s
tv programm
телефон, s
telefon
тёмный, a
mørk
температура, s
temperatur, feber
теннис, s
tennis
теперь, adv
тепло, adv
varmt
тёплый, a
varm
тетрадь, s
skolebok
тётя, s
tante
техника, s
teknikk
технический, a
teksnisk
тихо, adv
lavt, stille
товарищ, s
kamerat
тогда, adv
da
тоже, konj
også
только, adv
bare
торт, s
bløtkake
тот, та, то, те, pron påpek
den der borte
точка, s
punktum
точно, adv
presis (adv)
то есть
dvs
трамвай, s
trikk
транспорт, s
transport
тратить, v
å bruke penger
третий, ordenstall
3.
три, grunntall
3
тридцать, grunntall
30
тринадцать, grunnatll
13
триста, grunntall
300
троллейбус, s
trolleybuss
трудно, adv
vanskelig (adv)
трудный, a
vanskelig (adj)
туда,
dithen
турист, s
turist
тут,
her
ты, pron pers
du
тысяча, grunntall
tusen
тяжёлый, a
tung

У

убивать, v
å drepe
уважаемый, a
respektert
уважать, v
å respektere
уверен, a kort
sikker
увидеть, v
å få øye på
ударение, s
trykk
удивительный, a
overraskende
удобный, a
bekvem
удовольствие, s
fornøyelse
уезжать, v
å forlate, å dra bort
уехать, v
å ha dradd
уже,
alt, allerede
ужин, s
kvelds
ужинать, v
å spise kvelds
узкий, a
smal
уйти, v
å ha gått
улица, s
gate
улыбаться, v
å smile
улыбнуться, v
å ha smilt
умереть, v
å dø
уметь, v
å kunne
умирать, v
å dø
умный, a
klok, intelligent
универмаг, s
forretning á la Steen og Strøm
университет, s
universitet
университетский, a
universitet-
упасть, v
å falle
упражнение, s
øvelse
урок, s
time, leksjon
успех, s
suksess
уставать, v
å bli sliten
устать, v
å være sliten
утро, s
morgen
утром, adv
om morgenen
уходить, v
å gå, å forlate
участвовать, v
å delta
учебник, s
lærebok
учебный, a
lære-
ученик, s
elev (gutt)
ученица, s
elev (jente)
учёный, a-s
vitenskapsmann
учитель, s
skolelærer
учительница, s
skolelærerinne
учить, v
å lære
учиться где?, v
æ studere hvor?
учиться + инф, v
å studere + inf
у +р.п., prep
ved, hos + gen

Ф

фабрика, s
fabrikk
факс, s
faks
факультет, с
fakultet
фамилия, s
etternavn
февраль, s
februar
фермер, s
bonde
физик, s
fysikker
физика, s
fysikk
физический, a
fysikk-
филолог, s
filolog
филологический, a
filologisk
филология, s
filologi
философ, s
filosof
философия, s
filosofi
философский, a
filosofisk
фильм, s
film
фирма, s
firma
фонтан, s
fontene
фотоаппарат, s
kamera
фотографировать, v
å fotografere
фотография, s
fotografi
фраза, s
frase
француз, s
franskmann
французский, a
fransk
французско-русский, a
fransk-russisk
фрукт, s
frukt
футбол, s
football (spill)
футболист, s
footballspiller

Х

характер, s
karakter
химик, s
kjemiker
химический, a
kjemisk
химия, s
kjemi
хлеб, s
brød
хобби, s
hobby
ходить å gå (i flere retninger), s
хозяин, s
vert
хозяйка, s
vertinne
хоккеист, s
icehokkey spiller
хоккей, s
hokkey
холодно, adv
kaldt
холодный, a
kald
хороший, a
god
хорошо, adv
godt
хотеть, v
å ønske, å ville
художник, s
kunstmaler
хуже, kopmar
verre

Ц

царь, s
tsar
цвет, s
farge
цветной, a
fargerik
цветок, s
blomst
цветы, s
blomster
целовать, v
å kysse
целый, a
hel
цена, s
pris
центр, s
sentrum
центральный, a
sentral
цирк, s
sirkus
цифра, s
siffer

Ч

чай, s
te
чайник, s
tekanne
час, s
time
часто, adv
ofte
часть, s
del
часы, s
klokke
чашка, s
kopp
чей, чья, чьё, чьи, pron.eiend
hvem sin, si, sitt, sine
человек, s
menneske
чем,
med hjelp av hva
чемпион, s
mester
через, prep
gjennom, om (med tidsuttrykk)
черный, а
sort
честный, a
ærlig
четверг, s
torsdag
четвертый, a
4.
четыре, grunntall
4
четыреста, grunntall
400
четырнадцать, grunntall
14
число, s
dato
чистый, a
ren
читальный, a
lese-
читатель, s
leser
читать, v
å lese
чтение, s
lesning
что
hva, at
чтобы
for at, for å
чувствовать, v
å føre

Ш

шапка, s
pelslue
шарф, s
sjerf
шахматист, s
sjakkspiller
шахматы, s
sjakk
шестнадцать, grunntall
16
шестой, ordenstall
6.
шесть, grunntall
6
шестьдесят, grunntall
60
шестьсот, grunntall
600
широкий, a
bred
шкаф, s
skape
школа, s
skole
школьник, s
skolegutt
школьница, s
skolepike
шоколад, s
sjokolade
шуметь, v
å bråke
шутить, v
å spøke
шутка, s
spøk, vits

Щ

щи, s
kålsuppe

Э

экзамен, s
eksamen
экономика, s
økonomi
экономист, s
økonom
экономический, a
økonomisk
экскурсия, s
utflukt
экскурсовод, s
guide
энергичный, a
energisk
энергия, s
energi
этаж, s
etasje
это, pron påpek
det
этот, эта, это, эти, pron påpek
denne, denne (f), det, disse

Ю

юбка, s
skjørt
юг, s
syd
южный, a
sør-
юмор, s
humor
юность, s
ungedager
юноша, s
ungdom (mann)
юридический, а
juridisk
юрист, s
jurist

Я

я, pron pers
jeg
яблоко, s
eple
являться, v
å komme til synet
ягода, s
bær
язык, s
språk, tunge
яйцо, s
egg
январь, s
januar
яркий, a
skinnende klar