© 2018

Et lite Dovlatov-prosjekt

Innledning ved Zoia. Oversettelse ved tidl. student Jon-Magnus Tangen. År: 1999.

Oversikt.

Tidligere student, Jon-Magnus Stangen, oversatte en tekst av forfattaren Dovlatov. Her kan du lese resultatet:

Det er to oversettelser.

Innledning om Dovlatov

av Zoia A. Nikolskaia, &METODIUS da

For 5 år siden fikk jeg en bok i gave fra en venninne fra St Petersburg. Det var fortellinger av Sergei Dovlatov. Jeg leste boken fra perm til perm uten kaffe- eller andre pauser. Korte energiladete setninger. Punktum hogger forklaringer og unnskyldninger av. Disse kommer i neste setning. Også korte. Ofte helt uventede. Minst et "prikk, prikk, prikk" per side, ofte flere. De åpner for verden som ligger utenfor tekstrammene. Tyver, fengselsinnsatte og --ansatte, journalister og funksjonærer, skjulte og nokså åpenbare arbeidsledige og små-forbrytere, jødiske slektninger og museumsfolk dukker opp med egne historier og sjargong-ord. Og alle er glad i vodka. Vodka er den beste medisin mot den offentlige absurditet, og det drikkes det mye av. Til man mister sans og samling.

Eller kanskje omvendt: ved å drikke vodka får man tilbake den sans og den samling som det offentlige livet har tatt fra en. Den offentlige bruken av ord gjør de livløse. Dovlatov er meget flink til å sette disse "offentlige" ord i situasjoner hvor de får fargene tilbake, noe som er en utømmelig komisk kilde. Den gangen leste jeg boken ferdig og la den til side. Andre bøker og andre tanker overskygget Dovlatov. Men nå kom han tilbake.

I april 1999 fikk jeg en ny student i russisk. Hans navn er Jon-Magnus Tangen. Han hadde allerede studert russisk i 6 år, vært både i St Petersburg og i Moskva og lest mye på egen hånd. Han har et stort ordforråd. Jeg foreslo at han skulle oversette et par sider fra en bok han likte. Han valgte Dovlatov. Det var ingen tvil om at Jon-Magnus var glad i forfatteren. Det viste seg at Jon-Magnus hadde lest mye ikke bare av Dovlatov's tekster men også om Dovlatov. Jon-Magnus oversatte forordet til boken han valgte og den første fortellingen i den.

Vi publiserer her hans oversettelse. Men først noen ord om forfatteren Dovlatov.

Sergei Dovlatov var født i en by ved Volga som heter Ofa, den 3. september 1941. Familien hadde måttet flykte under krigen. Leningrad var familiens hjemmeby, og dit kom de tilbake da krigen var over. Dovlatov valgte finsk som sitt fag på universitetet. Dovlatov ble ikke finskstuderende lenge, kurset forble uavsluttet. Han gjorde militærtjeneste som fangevokter i GULAG i Leningrad-området. Dovlatovs fortellinger er fulle av biografiske antydninger, ofte bruker han ekte navn til personer han virkelig hadde noe med i livet. Men det blir en merkelig biografi dersom noen får lyst å skrive en slik en på bakgrunn av hans fortellinger: han sminker mange fakta med uoverensstemmelser. Det er ikke den type sannhet han er ute etter. Det er hans litterære univers han er trofast mot. Selv om han skrev mye, og skrev hele sitt liv kunne han ikke levde av det: det ble ikke publisert i Sovjet.

Levebrødet sitt tjente han ved å skrive artikler for diverse aviser, først i sin hjemby og så i Tallinn, Estland. En liten tid var han guide i Pusjkin-museet ved Pskov. I 1976 kom noen fortellinger ut i utenlandske russiske tidsskrifter "Kontinent" og "Vremia i my". I 1978 emigrerte Dovlatov til USA. I 1987 ble noen fortellinger publisert i Tallin i Raduga. Fra midten av 80- årene begynte man å utgi hans bøker i USA. Sergei Dovlatov døde i New York 28.09.1990. Som det ofte skjer med russiske - og kanskje spesielt ofte med sovjetiske forfattere - ble han mer kjent etter sin død. I Russland utgis man nå hans bøker samt danner fanklubber etc.

Materiale

Nå kan man lese ganske mange av hans tekster også på Internett. Det finnes oversettelser til engelsk, tysk, finsk, japansk og kanskje til flere språk. Og nå foreligger altså en fortelling i oversettelse til norsk! Den russiske teksten kan man lese her: http://lib.ru/DOWLATOW/chemodan.txt. Ellers finnes det flere steder på nettet hvor man kan få lest Sergei Dovlatov, f.eks. lib.ru/DOWLATOW/ [ tekster ], lib.ru/DOWLATOW/arxew.txt [ artikkel om Dovlatov ], www.geocities.com/SoHo/Workshop/4368/intro.html [ CV, bilder, tekster ], Dovlatov på Svoboda [ radioprogrammer etc ], www.gss.ru/moshkow/lat/DOWLATOW/ [ tekster ] Speaking_In_Tongues [ foto, Dovlatov, om seg selv ]