Available courses

Kort kurs i forberedelse til eksamen B2 for Marie Larsgård

Kurset i muntlig russisk arrangeres hvert år i etterkant av vårsemesteret for å gi studentene på A2-B1 nivåer mulighet for å sosialisere tilegnede ferdigheter og forberede seg til muntlig del av eksamen.

Nybegynnerkurs i russisk, ingen forkunnskaper, tirsdager og torsdager fra 11.00 til 12.30.

Lærebok: Zoia Nikolskaia. Ta russisk nybegynnerkurs; 3 plansjer (&METODIUS Azboka, &METODIUS Alfabet, &METODIUS vokalreduksjonstabell)

Forelesninger i russisk grammatikk for ulike nivåer. I vårsemesteret 2020 tilpasset for nivå A2. Praktiske oppgaver basert på dagens emne. Emner for dette semesteret:

  1. russiske vokaler (ekte og «falske» vokaler, funksjon i ordet, avhengihet av foregående konsonant og av plassering i ordet i forhold til trykket)
  2. russiske konsonanter (antall, to karakteristiske trekk som er viktig for enhver konsonant: a) lys eller mørk; b) stemt eller ustemt; lyse-mørke konsonantpar, stemte-ustemte konsonantpar; uttale av konsonantgrupper)
  3. stammer og endelser
  4. russiske substantiv (kjønn, tall, kasus, animat-inanimat; inndeling i deklinasjoner avhengig av kjønn og stammetyper, kasusendelser)
  5. russiske adjektiv (korte og lange, opphav av kasusendelser til lange adjektiv, stammetyper og bindevokaler)
  6. &METODIUS verbklasser-sirkeltabell (regelmessige verb er inndelt i 16 klasser med noen underklasser avhengig av reglrer for å avlede nåtids/framtidsstamme av infinitivstamme, 1. og 2. konjugasjoner i farger mm)

Nybegynnerkurs for en student. Ingen forkunnskaper. Materialer: lærebok av Zoia A Nikolskaia «Ta russisk nybegynnerkurs», &Metodius Azboka, &Metodius Alfabet, Vokalreduksjonstabell

Nybegynnerkurs start 11. feb. 2020

Kurset er deg som har gjennomgått 18 leksjoner i «Ta russisk nybegynnerkurs» til Zoia Nikolskaia.

Kurset er for deg som har tilegnet deg materialer i «Ta russisk nybegynnerkurs» av Zoia A Nikolskaia og er godt i gang med hennes bok «Ta russisk A1 nivå» eller har tilsvarende kunnskaper. Alle nye kandidater tilbys online plasseringstest

Dette er et kurs som har tatt eksamen i nivå A2 og forbereder seg til eksamen i nivå B1. Folk som ikke studerte på Språkskolen russisk.no &METODIUS, tilbys inkomsttest online.

Hver mandag fra 19.00 til 20.00 holdes undervisning i russisk grammatikk, nivå B2, for Marie Larsgård.

Kurset er særundervisning spesielt tilpasset for én person på høyere nivå.